Projecte Torre Barcelona Centro

Ja culminat l'últim pis: 28.000 metres de construcció en 28 pisos sobre rasant, el programa del qual és residència estudiantil, hostel, comerç i apartaments exclusius.