Torre Barcelona evoluciona favorablement

Les obres de Torre Barcelona segueixen d’acord amb el timing previst, i ja són al segon pis sobre rasant.

El gran projecte de 30.000 metres quadrats impulsat per Barcelona Export Group a Bogotà estarà enllestit a mitjans de l’any vinent per poder posar en funcionament la residència al gener de 2020.