Barcelona Export Group

Un referent per a la internacionalització cap a països amb economies emergents.

Què

Des de Barcelona Export Group captem projectes i oportunitats de negoci en països en creixement i economies emergents, principalment a LLatinoamèrica, i els posem a disposició dels nostres clients: empreses amb la tecnologia i l’expertesa necessària per a desenvolupar-los, així com amb els inversors interessats en finançar-los.

Com

La nostra principal tasca és de consultoria en negoci internacional. En aquest sentit, presentem projectes i oportunitats de negoci i, en cas que el client ho requereixi, prestem serveis d’assessorament tècnic a través de professionals contrastats en els àmbits comercial, jurídic, fiscal, immobiliarti, urbanístic i financer.

En determinats projectes, Barcelona Export Group pren una participació industrial en cas de considerar que el nostre equip en el país on es desenvolupa el negoci pot aportar un valor afegit al projecte, sempre d’acord amb el client i previ estudi.

On

El nostre principal actiu és la nostra xarxa de professionals i col·laboradors desplegats sobre el terreny, que ens permet ser presents a les principals regions emergents especialment de Sudamèrica i Amèrica Central, adaptant-nos a les necessitats de cada client i a les especificitats de cada projecte.

Aquesta tasca, impulsada des de Barcelona, s'executa a partir de les nostres oficines a Colòmbia.